2016. április 3., vasárnap

Lost City of Z marketing videó Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Hollander és Rob

Lol, már egy hónapja fent van a vimeón :) És már eltűnt. Vajh ezt is letiltják?Elveszett város fosztogatói from Egri Leányka on Vimeo.
W: You are the explorer?
M: I was.
W: Give me your hand. Don’t be afraid.

W: Te vagy a felfedező?
M: Én voltam.
W: Add a kezed. Ne félj.

IM: What do you know about Bolivia?
M: I was rather hoping for a position where I might see a fair bit of action.
IM: Major. This is far more than just silly(??) work, but it’s exploration in the jungle. Terrible disease, murderous savages, but such another dating could earn you a soldierly decoration.

IM: Mit tud Bolíviáról?
M: Reméltem, hogy olyan pozíciót kapok, ahol történni is fog valami.
IM: Őrnagy. Ez sokkal több, mint egyszerű munka, ez felfedezés a dzsungelben. Szörnyű betegségek, gyilkos vadak, de egy ilyen lehetőség katonai díszt jelenthet.

Boy: Papa, where are you going?
M: I have to go away.

Kisfiú: Papa, hová mész?
M: El kell mennem.

SM: I’ll not know you when you return.
M: No. That, this is a sacrifice for all of us. But it will not be in vain.
SM: Now give your father a proper kiss.
M: I love you.

SM: Fel se foglak ismerni, amikor visszajössz.
M: Nem. De ez egy olyan áldozat, ami mindegyikünket érint. És nem lesz hiába.
SM: Adj apádnak egy igazi csókot.
M: Szeretlek.

M: Who are you?
RP: Henry Costin, I’m here to help you.
M: My reputation rests entirely on our success.

M: Ki vagy?
RP: Henry Costin, azért vagyok itt, hogy segítsek.
M: A hírnevem teljen egészében a sikerünkön múlik.

M: Hold your fire! (Legals???)
M: Chief has invited us to be his guests.
RP(?): This is a tribe of cannibals.

M: Ne lőj!
M: A Chief meghívott minket vendégként.
RP(?): Ez egy kannibál törzs.

M: I have seen with my own eyes evidence, that Amazonia contain a hidden civilization.
M2: Are you insisting that these savages are equals?
M: I do not know, but I intend to find out. If we may find a city bedecked with gold, it may well write a whole new chapter in human history!

M: Saját szememmel láttam, hogy Amazóniában rejtett civilizáció van.
M2: Csak nem azt sugallja, hogy ezek a vadak egyenrangúak velünk?
M: Nem tudom, de szándékomban áll kideríteni. Ha találunk egy várost melyet arany borít, akkor az egy teljesen új fejezet lehet az emberiség történetében!

IM: The duty may well mean your life

IM: Ez a feladat akár az életébe is kerülhet.

RP: Ouhh! I made it! (azt hiszem)

RP: Ouhh! Sikerült!

M3: I strongly advise you to abort the mission. It’s become far too dangerous.
M: Then I shall proceed on my own.
M4: Ain’t nobody comes back from up there.
M: Can I truly not persuade you to come?
RP: I can no longer bare the cost.

M3: Erősen javaslom, hogy hagyja abba a küldetést. Most már túl veszélyes.
M: Akkor egyedül folytatom.
M4: Onnan senki sem jön vissza.
M: Nem tudlak meggyőzni, hogy gyere?
RP: Már nem tudom elviselni azt, amibe kerül.

SM: I stay here and struggle to provide for the children while you wonder the jungle!

SM: Én meg itt maradok és küzdök, hogy gondját tudjam viselni a gyerekeknek, amíg te a dzsungelt járod!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése